ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 ธ.ค. 2564
2 งบประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 ธ.ค. 2564
3 งบประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ธ.ค. 2564
4 งบประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ธ.ค. 2564
5 งบประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ธ.ค. 2564
6 งบประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 ธ.ค. 2564
7 งบประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ธ.ค. 2564
8 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ต.ค. 2564
9 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ก.ย. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
19 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14