ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
598
08 ม.ค. 2556
102 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
303
07 ม.ค. 2556
103 การเปิดช่องทางการให้บริการประชาชนชำระภาษีผ่านทางที่ทำการไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
03 ม.ค. 2556
104 การยื่นแบบและการชำระภาษี ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
02 ม.ค. 2556
105 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
26 พ.ย. 2555
106 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนเลือกตั้ง
463
29 ต.ค. 2555
107 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
09 ม.ค. 2555
108 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
08 ม.ค. 2555
109 การเปิดช่องทางการให้บริการประชาชนชำระภาษีผ่านทางที่ทำการไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
03 ม.ค. 2555
110 เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
01 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13