ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
14 ก.พ. 2561
62 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่องเปิดสมัยสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
31 ม.ค. 2561
63 แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
10 ม.ค. 2561
64 ชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
05 ม.ค. 2561
65 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
264
04 ม.ค. 2561
66 จดหมายข่าว แนะนำความรู้ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
255
03 ม.ค. 2561
67 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
277
20 พ.ย. 2560
68 คู่มือบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
231
14 พ.ย. 2560
69 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
12 ต.ค. 2560
70 รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
12 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13