ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
479
17 ต.ค. 2554
112 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2554 และการเพิ่มกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
583
20 ม.ค. 2554
113 ขอความร่วมมือประกาศประชาสัมพันธ์การออกให้บริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
10 ม.ค. 2554
114 ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2554
558
10 ม.ค. 2554
115 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
589
15 ต.ค. 2553
116 การมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกให้เป็น คนดีเมืองลุง ประจำปีพุธศักราช 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
16 มิ.ย. 2553
117 การมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
584
16 มิ.ย. 2553
118 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
19 มี.ค. 2553
119 เทศบาลตำบลอ่าวพะยูนรับโอนช่างเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่การประปา 1 ตำแหน่ง
696
22 ธ.ค. 2552
120 กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน จำนวน 17 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
783
05 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13