ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานข้อมูลสถิติสำนักทะเยียน ดาวน์โหลดเอกสาร
231
28 ธ.ค. 2561
32 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
278
17 ธ.ค. 2561
33 เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
30 พ.ย. 2561
34 เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
30 พ.ย. 2561
35 รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
259
01 พ.ย. 2561
36 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 ต.ค. 2561
37 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
22 ต.ค. 2561
38 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
255
14 ต.ค. 2561
39 ข้อมูลเชิงสถิติ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
01 ต.ค. 2561
40 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
14 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13