ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 เม.ย. 2565
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 มี.ค. 2565
3 รายงานสถิติความพึงพอใจผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 มี.ค. 2565
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 มี.ค. 2565
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ม.ค. 2565
6 ประกาศ เรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 ธ.ค. 2564
7 งบประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 ธ.ค. 2564
8 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ต.ค. 2564
9 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุดปีงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 ต.ค. 2564
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14