กระดานเสวนา
การแจ้งตายต่างท้องที่ต้องทำอย่างไร

กรณีคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แต่ญาติได้นำศพมาทำพิธีทางศาสนาที่วัดปากพะยูนต้องแจ้งการตายที่ไหน

โบว์ 125.24.128.126 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 15:55 น. ]

การแจ้งการตายให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายในยี่สิบสี่ชัวโมงนับตั้งแแต่เวลาตาย จากกรณีตังกล่าว สามารถแจ้งการตายได้ 2 กรณี ดังนี้
1.แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ ท้องที่ที่มีคนตาย โดยใช้หลักฐาน หนังสือรับรองการตาย บัตรผู้แจ้ง บัตรผู้ตาย แล้วนำมรณบัตรและทะเบียนบ้านไปจำหน่ายชื่อ ณ สำนักทะเบียนที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน (มาตรา 21(1) พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534)
2.แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ท้องที่ที่จัดการศพโดยเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท ใช้หลักฐาน หนังสือรับรองการตาย บัตรผู้แจ้ง บัตรผู้ตาย สำเนาทะเบียนบ้านที่ผูู้ตายมีชื่ออยู่ พร้อมด้วยพยาน 2 คน (ข้อ 2 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ.2551)
โดยคุณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 101.109.84.61 [ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ