ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.๔๔-๐๐๔ สายบางเตง - ดอนประดู่ บ้านควนออก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพะยูน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 พ.ย. 2564
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 พ.ย. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 พ.ย. 2564
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 พ.ย. 2564
5 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ต.ค. 2564
6 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ต.ค. 2564
7 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ต.ค. 2564
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2564
9 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35