ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้มาเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ชั้นเดียว ๑ หลัง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่๓
  รายละเอียด :

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน