ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนออก - เหมืองกั่ว หมู่ที่ ๓ - ๔ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพะยูน เทศบาลตำ
  รายละเอียด :

 (ตามรายละเอียดแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน