ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ขอประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 256 คน