ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ประจำปี 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 234 คน