ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

ดังเอกสารแนบไฟล์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 247 คน