ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่องเปิดสมัยสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

ดังเอกสารแนบไฟล์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 259 คน