ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประดับธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  รายละเอียด :

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์เป็นปีที่ 60 โดยให้มีการประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้า และประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดระยะเวลาของการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปากพะยูนจึงขอให้ทุกบ้านเรือนได้ประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้สวยงามตลอดระยะเวลาของการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Judi Online
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 6647 คน