สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 0-7469-9393

นายก กด 101
รองนายก กด 102
ปลัดเทศบาล กด 103
รองปลัดเทศบาล กด 104
จัดเก็บรายได้ กด 105
กองคลัง กด 106
กองการศึกษา กด 107
กองช่าง กด 108
หากไม่ทราบ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
โทรสายนอกให้กด เลข 9 ตามด้วย เลขหมายที่ต้องการโทร

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Email: oawpayoon@hotmail.com
Web Site : WWW.AOWPAYOON.GO.TH

แผนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
 
 
สำนักปลัด
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร